Hoppa till innehåll

Gården

Näsby Gård erbjuder en unik miljö med en mängd olika möjligheter. Vill du till exempel hyra en mysig och flexibel festlokal för att fixa en bröllopsfest eller en firmafest kanske? Eller ska du arrangera en konferens i Skåne och behöver en funktionell men samtidigt kreativ konferenslokal? Kanske jagar du ett litet kontor i Kristianstadstrakten och värdesätter lugn och ro?

Våra olika mysiga och personliga, men samtidigt praktiska, lokaler i sten-längor från slutet av 1800-talet löser detta. Vi har dessutom lite andra lokaler till uthyrning (lager, garage etc.) Eller kanske är du nyfiken på att prova att övernatta på vårt helt nya Gårdshotell?

Historia

Gården har anor från 1600-talet och nyttjades då av borgmästarna i den nyanlagda fästningsstaden Christianstad. I mitten av 1700-talet ägdes Näsby Gård av Herr Anders Fischerström. Fischerström hade landets största tegelbruk vid Hedentorp. År 1781 blev Kongliga Räntemästaren Mathias Thestrup ägare och gården var sedan i familjen Thestrups ägor under tre generationer. 1846 såldes gården till Stadskassören Peter Vilhelm Francke. (Det finns en plats nära Näsby Gård vid Araslövssjön som än idag kallas ”Franckes Udde”.) Efter Francke blev så Ola Olsson ägare. Han var dessutom ägare av Hammarshus och arrendator av Lillö Kungsgård. Sonen Nils Olsson sålde gården den 24 mars 1909 till staten för 316.905 kr och 71 öre. Under åren 1909-1994 nyttjades gården av militären och användes som förråd och tyg-expedition. Mangårdsbyggnaden förföll och revs därför i början av 1970-talet. När regementet, P6, avvecklades i mitten av 90-talet, köpte AB Kristianstadbyggen gården och hade planer på att bygga en konferens- och rekreationsläggning på gården. Mycket projekteringskostnader lades ner på detta, men ett hastigt VD-byte förändrade planerna och det gjorde det möjligt för nuvarande ägarna, Torbjörn Axelsson och Jörgen Pettersson, att förvärva gården 2005.

Vattenriket – Biosfärområdet

Näsby Gård ligger i direkt anslutning till Näsby fält mitt i Kristianstad Vattenrike. Få platser har så rik och varierad natur som Kristianstads Vattenrike. Området blev 2005 utsett till ett så kallat Biosfärområde av FN-organet Unesco. Ett biosfärområde är ett internationellt erkänt modellområde för hållbar samhällsutveckling. Vattenriket arbetar med projekt som går ut på att bevara, utveckla och stödja landskapets värden och detta görs under mottot ”Bra för natur och människa”.
Näsby fält var tidigare ett militärt övningsområde, men blev 2002 naturreservat på grund av de stora natur- och rekreationsvärdena. Området har en mycket skiftande karaktär och innehåller öppna ängsmarker, busk- och vassområden, sumpskogar, strandängar och rika ädellövskogar. Här finns mängder av spännande blommor och växter och området är mycket populärt för en mängd fåglar – stora som små, vanliga som ovanliga.
Det finns flera fina vandringsleder som går just förbi Näsby Gård. Karta och mer info tryck på länken nedan.

Vandrings leder

I maj 2020 invigdes den nya sträckan, SL6, på Skåneleden. Delleden som kallas ”Vattenriket” är dragen just förbi Näsby Gård. Läs mer på länken

Skåneleden

 

Naturens positiva inverkan på oss människor

”Forskningen visar att vistelser i naturliga miljöer tvärtom minskar negativa känslor och stress, och ökar positiva känslor, mental återhämtning och prestation.”

https://ki.se/forskning/de-ser-nyttan-med-naturen

”Naturen som botemedel.” ”En avhandling från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp visar nämligen att det finns tydliga kopplingar mellan stresslindring och vistelse i naturmiljöer.” 

https://www.vetenskaphalsa.se/njut-av-naturen-och-bli-fri-fran-stress-samtidigt/

”Inom forskningen ser vi fler och fler rapporter om naturens positiva effekter på vår hälsa, både fysiskt som psykiskt.” ”Vi blir friskare, gladare och snällare av naturen.” ”Att se träd och ha natur nära gör att vi känner oss fria och mindre instängda.”

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/kraft-fran-naturen

 

Sluta dröm

Kontakta oss redan idag så kollar vi vilket datum som passar samt svarar på alla dina frågor till våran bästa förmåga.